Actividades complementarias

25 e 27 de abril 2017
Visita de alumnado de bacharelato á empresa ECOCELTA