Feira das ciencias

DATA: 28 de abril – Das 17 ás 20 h
LUGAR: Rúa Morales Hidalgo e rúa da Estrada
Consiste en pequenos espazos onde os centros escolares, por medio do seu profesorado e alumnado van expoñer inventos, proxectos e investigacións de diferente índole, onde o público poderá observar, manipular ou interactuar en cada un deles.